Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp tại Fonehouse

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế; Lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí và các báo cáo tài chính; Chuẩn bị các kế hoạch tài chính cho công ty; Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào sổ sách. Ghi nhận và theo dõi các chi phí thanh toán qua ngân hàng, thanh toán [...]

Xem thêm...

Chat Facebook